Rappellering

Rappellering kan for mange nærmest oppleves som en livsendrende aktivitet

Det ligger i våre instinkter å reagere på store høyder, og når du også vet at du skal rett ned festet i et tau, kan det gjøre at hjertet slår litt raskere. Denne frykten minskes allerede under vår velkomstsamtale, hvor vi på grundig vis går gjennom aktiviteten og alle de elementene man behøver å vite for å forstå at dette ikke er farlig.Vi nekter aldri noen trekke seg fra rappellering, men vi ønsker at alle gjestene skal ha all den informasjonen de kan få før de tar den endelige beslutningen. Vår erfaring tilsier at hvis 5 av 10 i utgangspunktet ikke ønsker å prøve, så er vi helt oppe 95% gjennomføring når gjestene har fått kunnskap og trygghet gjennom våre instruktører. Følelsen av å ha mestret noe helt spesielt på individuelt nivå sammen med gruppen man tilhører er helt unik,- og meget verdifull. Følelsen er fantastisk god når man kommer ned på bakken og har vært fullstendig herre over situasjonen, og det er ikke få som gjerne vil gjøre det igjen umiddelbart!

Ettersom vi rigger opp utstyret før hver enkelt rappell, er det en minimumspris som gjør at denne aktiviteten egner seg best for grupper av en viss størrelse. Se pris på rappellering i Holmenkollen lenger ned på siden.

I motsetning til det man som oftest forbinder med «vanlig» rappellering, som faller inn under kategorien «alpin klatring», så har vi valgt metoder fra fagområdet «tilkomstteknikk».
Tilkomstteknikk ble i sin tid utviklet for å sikre arbeider i offshore-industrien, og er på bakgrunn av dette dypt forankret i det rigide HMS-fokuset som har preget oljebransjen siden starten av 90-tallet.

I praksis innebærer dette bl.a at vi til enhver tid rigger våre rappeller med 2 barrierer på hvert nedløp, slik at hver enkelt gjest henger i 2 tau med 2 separate forankringer. Det svakeste punktet i riggen tåler mer enn 2 tonn!. I tillegg til dette så er det på hvert nedløp sikringspersonell som tar over tauet og håndterer friksjonsbremsen fra bakkeplan, om det skulle skje noe med deltakeren som gjør at de ikke kan håndtere dette selv. Skulle det mot formodning oppstå en situasjon hvor gjesten blir hengende fast i tauene av tekniske eller medisinske grunner, så er det til enhver tid rigget klart redningsutstyr. Minst én redningsmann/kvinne har på seg utstyr for å raskt kunne komme ned og assistere/redde vedkommende som trenger hjelp.

På alle steder hvor vi leverer aktiviteter med tau så utarbeides det en SJA (Sikker JobbAnalyse) som tar for seg risikomomenter på de enkelte objektene. Vi er stolte over at vi i løpet av alle de årene vi har holdt på aldri har opplevd ulykker forbundet med våre rappell-aktiviteter. Dette ser vi på som et tydelig tegn på at vi gjennom grundighet og stolthet i faget kan levere spektakulære og spennende aktiviteter, uten at sikkerheten blir satt på spill.

Varighet: 1-5 timer

Gruppestørrelse: 1-200 personer

Pris: fra 1.000,- +25% mva per pers
(minimum kr. 18.000,- +mva)

Oppskriften

Våre arrangementer skiller seg ut i markedet, og det har de gjort i over 20 år. Vår erfaring, dedikasjon og vår unike aktivitetsportefølje gjør at du neppe finner et aktivitetsbyrå som kan matche oss på aktivitetsopplevelser. Våre opp mot 50 instruktører kjenner kulturen vår godt, og har til vanlig svært varierende hverdag i/som forsvarets spesialstyrker, ambulansetjenesten, avisfotografer, regnskapsmedarbeidere, håndverkere og politiet, for å nevne noen. Dette er aktivitetsledere som oppriktig brenner for å jobbe både med og for mennesker, og som er eksperter på å motivere, inspirere og å hente ut det aller beste i gjestene vi har på besøk hos oss. Våre kunder består i hovedsak av både store og små nasjonale og internasjonale bedrifter, og alle våre arrangementer kjennetegnes av stolthet, grundighet og glimt i øyet. Vi vet at nøkkelen til en god opplevelse ligger i detaljene, og legger sjela vår i å planlegge det som kan planlegges, men ikke minst løse det uløselige om det skulle oppstå.

Safari Adventures AS

Høydepunkter

Rappellering
Rappellering
Rappellering
Rappellering
Rappellering
Rappellering
Rappellering
Rappellering

Safari Adventures AS er et aktivitetsbyrå som fokuserer på aktivitetsbaserte opplevelser, uten geografiske hindringer.
Ordet safari betyr reise på Swahili, og dette gjenspeiles i våre konsepter i både mental og fysisk form.
Vi skreddersyr og setter sammen aktiviteter og elementer som forteller en historie, og som som ikke minst gir våre gjester kunnskap på veien.

Mer enn 20 års erfaring med arrangementer har lært oss at nøkkelen til en god opplevelse ligger i detaljene.

Vi legger sjela vår i å planlegge det som kan planlegges, og ikke minst løse det uløselige om det skulle oppstå.

At Norges fremste eventbyråer foretrekker Safari Adventures som sin aktivitetsleverandør,
ser vi på som en bekreftelse på at vi er ensbetydende med kvalitet, nøyaktighet og kunnskap.

Vår in-house aktivitetsportefølje, som for øvrig mangler sidestykke i norsk sammenheng, inneholder elementer som kan fungere like godt hver for seg, som sammen i en større totalpakke.Våre kunder kommer tilbake til oss fordi de vet at vi stadig har noe nytt i vår portefølje som de ikke har prøvd før, eller helt enkelt for å få den samme opplevelsen om igjen.