Lederutvikling

Vi har gjennom årene fasilitert aktiviteter og prosesser for utallige ledergrupper som er samlet for å utveksle metoder og tankesett.

Bedriftsledere kan kjennetegnes av at de tidlig i prosesser tar styringen og ønsker å lede oppgaveløsingen for sitt team. Når vi setter sammen disse menneskene og fremmer lederutvikling i lag, så starter dette spennende prosesser som tvinger dem til å tenke på en helt ny måte. Tilbakemeldingene vi får viser at det for mange kan oppleves som litt ukomfortabelt i starten, men at det etterhvert oppleves som befriende å kunne være med og løse oppgaver hvor det ikke er godtatt at én person tar styringen, men snarere at alle på laget skal finne en felles metode for strategien som velges.

Når vi jobber med lederutvikling legger vi stor vekt på at lagene skal evaluere sin innsats og strategi etter hver oppgave, og gå opp på den imaginære «balkongen» og se ned på oppgaven de akkurat løste. Vi bruker i denne prosessen egne skjemaer med spørsmål som legger opp til analyse og refleksjon rundt metoden som ble valgt, og som forteller oss noe om hvordan denne utvikler seg videre utover i aktivitetene.

Et annet verktøy vi bruker for ledergrupper, idrettsutøvere og andre «prestasjonsgrupper» er rappellering. Rappellering handler først og fremst om bevisste valg, håndtering av forutinntatte holdninger og ikke minst å snu denne holdningen fra «nei» til «ja».

Vi tar oss god tid til å gå igjennom de naturlige reaksjonene/forsvarsmekanismene som ofte kan oppleves (høydeskrekk) samt bevisstgjør litt tydeligere hvilke forhold folk flest har til risiko (emosjonelt vs rasjonelt) før vi nøye går igjennom de elementene som gjør denne aktiviteten 100% sikker.
Etter dette kler vi på oss seler og hjelm før vi gir en nøye, men lettfattelig instruksjon om hvordan selve teknikken gjennomføres.
Ingen blir selvsagt tvunget til å gjennomføre. Her bestemmer hver enkelt selv. Men beslutningen om å gjennomføre eller ikke skal ikke tas før all tilgjengelig informasjon er gitt og «fordøyd».

De samme metodene som vi bruker for lederutvikling egner seg også godt for å kartlegge fremtidig ledere i større selskaper. Vi har bidratt for noe av Europas største foretak når de ønsker å gjennomføre såkalte «Potential Leader Program». Å løse oppgaver under press som en del av et lag er en effektiv måte å kunne avdekke personligheter som har det som til grunn for å bli en god leder. Egenskaper som empati, motivasjon, omsorg og ro kommer tydeligere frem på en måte som det kan ta år å avdekke på en arbeidsplass.

Vi jobber tett med våre klienter for å kartlegge og sy sammen prosjekter som gir det ønskede utbyttet for selskapet. Disse prosjektene kan også kreve at vi involverer fagpersoner innen psykologi, teoretisk oppgaveløsing og foredrag som supplerer og forsterker våre metoder.

Oppskriften

Våre arrangementer skiller seg ut i markedet, og det har de gjort i over 20 år. Vår erfaring, dedikasjon og vår unike aktivitetsportefølje gjør at du neppe finner et aktivitetsbyrå som kan matche oss på aktivitetsopplevelser. Våre opp mot 50 instruktører kjenner kulturen vår godt, og har til vanlig svært varierende hverdag i/som forsvarets spesialstyrker, ambulansetjenesten, avisfotografer, regnskapsmedarbeidere, håndverkere og politiet, for å nevne noen. Dette er aktivitetsledere som oppriktig brenner for å jobbe både med og for mennesker, og som er eksperter på å motivere, inspirere og å hente ut det aller beste i gjestene vi har på besøk hos oss. Våre kunder består i hovedsak av både store og små nasjonale og internasjonale bedrifter, og alle våre arrangementer kjennetegnes av stolthet, grundighet og glimt i øyet. Vi vet at nøkkelen til en god opplevelse ligger i detaljene, og legger sjela vår i å planlegge det som kan planlegges, men ikke minst løse det uløselige om det skulle oppstå.

Safari Adventures AS

Høydepunkter

Lederutvikling
Lederutvikling
Lederutvikling
Lederutvikling
Lederutvikling
Lederutvikling
Lederutvikling
Lederutvikling

Safari Adventures AS er et aktivitetsbyrå som fokuserer på aktivitetsbaserte opplevelser, uten geografiske hindringer.
Ordet safari betyr reise på Swahili, og dette gjenspeiles i våre konsepter i både mental og fysisk form.
Vi skreddersyr og setter sammen aktiviteter og elementer som forteller en historie, og som som ikke minst gir våre gjester kunnskap på veien.

Mer enn 20 års erfaring med arrangementer har lært oss at nøkkelen til en god opplevelse ligger i detaljene.

Vi legger sjela vår i å planlegge det som kan planlegges, og ikke minst løse det uløselige om det skulle oppstå.

At Norges fremste eventbyråer foretrekker Safari Adventures som sin aktivitetsleverandør,
ser vi på som en bekreftelse på at vi er ensbetydende med kvalitet, nøyaktighet og kunnskap.

Vår in-house aktivitetsportefølje, som for øvrig mangler sidestykke i norsk sammenheng, inneholder elementer som kan fungere like godt hver for seg, som sammen i en større totalpakke.Våre kunder kommer tilbake til oss fordi de vet at vi stadig har noe nytt i vår portefølje som de ikke har prøvd før, eller helt enkelt for å få den samme opplevelsen om igjen.