Lagaktiviteter

Lagaktiviteter, et tettpakket aktivtetsprogram gjennom vårt landkonsept Arrcom, med spennende utfordringer underveis!

Våre legendariske aktivitetsløyper engasjerer og motiverer! Vi setter sammen en variert aktivitetspakke med utfordringer for enhver smak. Gjestene er på forhånd delt opp i lag som bør settes sammen av kunden i forkant, på tvers av avdelinger og med en variasjon i mennesketyper. Dette gjør vi for få kontakt internt og ikke minst øke den totale styrken ved at alle på laget skal få mulighet til å bidra gjennom aktivitetene. Lagene skal innom 4-6 forskjellige poster, hvor oppgavene vil spille på både fysisk og mental styrke. Ikke minst så er god kommunikasjon en viktig egenskap på veien mot seier. Målet er at alle på laget skal få en mulighet til å hevde seg gjennom aktivitetene, dette skaper samhold og engasjement!

Gjennom alle aktivitetene vil gjestene møte instruktører som har svært god erfaring og forståelse for hva vi ønsker å få ut av oppgavene. Våre folk er voksne mennesker med svært variert bakgrunn, som har evnen til å hente ut det lille ekstra i de vi har på besøk hos oss. Dette betyr at gjestene våre føler en ekstra lyst og motivasjon til å prestere sitt beste, og det hele skal oppleves som mer enn bare «et opplegg».

Det er lagt opp til en effektiv logistikk basert på vår lange erfaring med produksjoner som dette, med nøkkelpersoner på hver post som sørger for at hele maskineriet glir som det skal. Poengsummene for hvert lag noteres underveis og oppsummeres kort tid etter aktivitetsslutt. Disse kan enten overleveres til kunden for egen vinnerkåring, eller så møter vi dem og utroper en vinner i plenum ca 30 minutter etter at aktivitetene er ferdige.

Oppskriften

Våre arrangementer skiller seg ut i markedet, og det har de gjort i over 20 år. Vår erfaring, dedikasjon og vår unike aktivitetsportefølje gjør at du neppe finner et aktivitetsbyrå som kan matche oss på aktivitetsopplevelser. Våre opp mot 50 instruktører kjenner kulturen vår godt, og har til vanlig svært varierende hverdag i/som forsvarets spesialstyrker, ambulansetjenesten, avisfotografer, regnskapsmedarbeidere, håndverkere og politiet, for å nevne noen. Dette er aktivitetsledere som oppriktig brenner for å jobbe både med og for mennesker, og som er eksperter på å motivere, inspirere og å hente ut det aller beste i gjestene vi har på besøk hos oss. Våre kunder består i hovedsak av både store og små nasjonale og internasjonale bedrifter, og alle våre arrangementer kjennetegnes av stolthet, grundighet og glimt i øyet. Vi vet at nøkkelen til en god opplevelse ligger i detaljene, og legger sjela vår i å planlegge det som kan planlegges, men ikke minst løse det uløselige om det skulle oppstå.

Safari Adventures AS

Høydepunkter

Lagaktiviteter
Lagaktiviteter
Lagaktiviteter
Lagaktiviteter
Lagaktiviteter
Lagaktiviteter
Lagaktiviteter

Safari Adventures AS er et aktivitetsbyrå som fokuserer på aktivitetsbaserte opplevelser, uten geografiske hindringer.
Ordet safari betyr reise på Swahili, og dette gjenspeiles i våre konsepter i både mental og fysisk form.
Vi skreddersyr og setter sammen aktiviteter og elementer som forteller en historie, og som som ikke minst gir våre gjester kunnskap på veien.

Mer enn 20 års erfaring med arrangementer har lært oss at nøkkelen til en god opplevelse ligger i detaljene.

Vi legger sjela vår i å planlegge det som kan planlegges, og ikke minst løse det uløselige om det skulle oppstå.

At Norges fremste eventbyråer foretrekker Safari Adventures som sin aktivitetsleverandør,
ser vi på som en bekreftelse på at vi er ensbetydende med kvalitet, nøyaktighet og kunnskap.

Vår in-house aktivitetsportefølje, som for øvrig mangler sidestykke i norsk sammenheng, inneholder elementer som kan fungere like godt hver for seg, som sammen i en større totalpakke.Våre kunder kommer tilbake til oss fordi de vet at vi stadig har noe nytt i vår portefølje som de ikke har prøvd før, eller helt enkelt for å få den samme opplevelsen om igjen.