Lagaktiviteter

Et tettpakket aktivitetsprogram
som fremmer samarbeid og humør

Rappellering

Kan for mange oppleves
nærmest som en livsendrende aktivitet

Miniekspedisjoner

Forlate hverdagen for en stund

Lederutvikling

En prosess som aldri tar slutt

Svalbard

Et arktisk eventyr

Seiling

En ypperlig måte å sette
lagarbeid ut i praksis på

Spesialoppdrag

Spesielle utfordringer krever
spesielle løsninger

RIB

En Fantastisk aktivitet som gir felles minner for livet, masse vind i håret og sjarmerende historier om kystkulturen i Oslofjorden

Safari Adventures AS er et aktivitetsbyrå som fokuserer på aktivitetsbaserte opplevelser, uten geografiske hindringer.
Ordet safari betyr reise på Swahili, og dette gjenspeiles i våre konsepter i både mental og fysisk form.
Vi skreddersyr og setter sammen aktiviteter og elementer som forteller en historie, og som som ikke minst gir våre gjester kunnskap på veien.

Mer enn 20 års erfaring med arrangementer har lært oss at nøkkelen til en god opplevelse ligger i detaljene.

Vi legger sjela vår i å planlegge det som kan planlegges, og ikke minst løse det uløselige om det skulle oppstå.

At Norges fremste eventbyråer foretrekker Safari Adventures som sin aktivitetsleverandør,
ser vi på som en bekreftelse på at vi er ensbetydende med kvalitet, nøyaktighet og kunnskap.

Vår in-house aktivitetsportefølje, som for øvrig mangler sidestykke i norsk sammenheng, inneholder elementer som kan fungere like godt hver for seg, som sammen i en større totalpakke.Våre kunder kommer tilbake til oss fordi de vet at vi stadig har noe nytt i vår portefølje som de ikke har prøvd før, eller helt enkelt for å få den samme opplevelsen om igjen.

Safari Adventures

Safari Adventures AS er består av en gruppe mennesker med kunnskap og spesialkompetanse innen felt som er relativt smale. Dette nyter våre kunder godt av, ved at vi kan ta dem med på opplevelser og reiser som få andre kan matche. Vi har også en svært stor gruppe med mennesker som bidrar under våre store og små produksjoner. Dette er nøye utvalgte instruktører som har gjennomgått interne kurs og opplæring, for å kunne levere våre produkter forankret i vår grunnfilosofi.

Sikkerhet er det aller viktigste vi driver med, i alt vi driver med. Spenning og hygge kommer alltid i andre rekke. Vi har som mål å ligge helt i tet når det gjelder sikkerhet, ved å bruke instruktører og piloter som innehar den beste opplæringen, samt godt innarbeidede rutiner for kontroll av utstyr og tydelige utarbeidede HMS-planer.
Flere innehar også spesial-/etterutdanning for å øke kompetansen ytterligere.